logo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

* Włoska produkcja rzemieślnicza; wysoka jakość i niezawodność
* Brak skrzynki akustycznej; brak wibracji, brak rezonansu
* Liniowe źródło akustyczne; doskonała reprodukcja muzyki
* Ultra-cienka technologia izodynamiczna; bardzo niskie zniekształcenia dźwięku * System głośników dipolowych; unikalne wciągające wrażenia
* Magnesy neodymowe i ultracienka i bardzo mocna folia Mylar.


BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE I KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA ORAZ URZĄDZENIA RADIOWE
Wszystkie głośniki FONICA są produkowane zgodnie z
* Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego międzynarodowej normy IEC 62368-1 "Sprzęt audio/wideo, technologii informacyjnej i komunikacyjnej" - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa (EN 62368-1:2014 + A11:2017)
* Dyrektywy europejskie EMC i RED przewidziane w prawodawstwie europejskim EN 55035:2017 (Wymagania odporności) - EN 55032:2012 (Wymagania dotyczące emisji)
* Kodeks regulacji federalnych Tytuł 47 Telekomunikacja - Część 15 Urządzenia o częstotliwości radiowej - Podczęść B Niezamierzone promienniki